Литература и извори за предмет Политичке идеологије

Обавезне изворе и литературу за предавања и вежби потребно је припремити за испит, док су додатни извори и литература корисни за праћење и разумевање градива са предавања.

 

Обавезна литература за часове вежби

  1. Ендру Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике, Београд, 2005.

 

Додатна литература

  1. Славен Равлић, Политичке идеологије, Политичка култура и ЦИД, Загреб и Подгорица, 2010.
  2. Michael Freeden et all. (eds.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, Oxford University Press, Oxford, 2015.

 

Изворни текстови

  • Вилхелм фон Хумболт, Идеjе за покушаj одређивања граница делотворности државе, Издавачка књижарница Зорана Стоjановића, Сремски Карловци, 1991, стр. 5–63, 102–172.
  • Милтон Фридман, Капитализам и слобода, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 19–48, 96–129. 
  • Џ. С. Мил, О представничкоj влади, Државна штампариjа, Београд, 1878, стр. 1–93, 113–163, 220–307.
  • Карл Маркс, Фридрих Енглес, Манифест комунистичке партиjеМладост, Београд, 1974. 
  • Карл Маркс, Прилог критици политичке економиjе, БИГЗ, Београд, 1985, стр. 19–25.
  • Ернест Ренан, Шта jе нациjа?Српска национална омладина, Београд, 1907.
  • Едуард Бернштаjн, РевизионизамГлобус, Загреб, 1981, стр. 1–178.