Теме предавања и вежби на предмету Политичке идеологије

Преглед часова предавања 2024

1. Прво и друго предавање: проблем природе политичких идеологија (презентација)

2. Треће предавање: шта знамо о политичким идеологијама? (презентација)

3. Четврто предавање: дискурзивни и социо-психолошки приступ истраживању идеологија (презентација)

5. Пето предавање: критички и постструктуралистички приступ истраживању идеологија (презентација

6. Шесто предавање: морфолошка анализа идеологија - приступ и критика (презентација)

7.  Седмо предавање: природа идеолошких појмова и суштинска спорност (презентација)

8. Осмо предавање: интензионална анализа политичких идеологија (презентација)

Испитна питања 2024.

 

Преглед часова предавања 2023

 1. Приступи истраживању политичких идеологија (презентација)
 2. Морфолошка анализа (презентација)
 3. Облигација (презентација)

Испитна питања - коначна листа за 2023.

 

Преглед часова вежби (ОАС социјалне политике и социјалног рада, ОАС новинарство, ОАС политиклогија)

 1. Либерализам и конзервативизам (презентација)
 2. Марксизам, социјал-демократија и анархизам (презентација)
 3. Национализам и фашизам (презентација)
 4. Феминизам и екологизам (презентација)
 5. Популизам (презентација)

 

Преглед часова вежби (ОАС политикологија)

 1. Класични и нови либерализам: 
  • Вилхелм фон Хумболт, Идеjе за покушаj одређивања граница делотворности државе, Издавачка књижарница Зорана Стоjановића, Сремски Карловци, 1991, стр. 1364, 102106.
  • Џ. С. Мил, О представничкоj влади, Државна штампариjа, Београд, 1878, стр. 160, 113162, 260307.
  • Милтон Фридман, Капитализам и слобода, Службени гласник, Београд, 2012, стр. 1948, 96129. 
 2. Либерални плурализам:
  • Исаиjа Берлин, Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992, стр. 200 - 259.
 3. Неомарксизам:
  • Луj Алтисер, Идеологиjа и државни идеолошки апарати, Карпос, Лозница, 2015.
 4. Популизам: 
  • J. В. Милер, Шта jе популизам, Фабрика књига, Београд, 2016.
 5. Идеологиjа, литература и дискурс:
  • Одабир популарног садржаја који се анализира (роман, филм, серија…).